▪ سرور مجازی ایران

پلن اول : تازه کار

2Cores سی پی یو
1GB DDR3 رم
30GB SSD هارد
300GB ترافیک ماهاهنه
سیستم عامل ویندوز / لینوکس
1Gbps پورت

پلن دوم : کاردون

2Cores سی پی یو
2GB DDR3 رم
35GB SSD هارد
300GB ترافیک ماهاهنه
سیستم عامل ویندوز / لینوکس
1Gbps پورت

پلن سوم : دست به کار

2Cores سی پی یو
3GB DDR3 رم
40GB SSD هارد
400GB ترافیک ماهاهنه
سیستم عامل ویندوز / لینوکس
1Gbps پورت

پلن چهارم : استاد

2Cores سی پی یو
4GB DDR3 رم
45GB SSD هارد
500GB ترافیک ماهاهنه
سیستم عامل ویندوز / لینوکس
1Gbps پورت

پلن پنجم : شوماخر

4Cores سی پی یو
5GB DDR3 رم
60GB SSD هارد
500GB ترافیک ماهاهنه
سیستم عامل ویندوز / لینوکس
1Gbps پورت

پلن ششم : همه فن حریف

4Cores سی پی یو
6GB DDR3 رم
80GB SSD هارد
600GB ترافیک ماهاهنه
سیستم عامل ویندوز / لینوکس
1Gbps پورت