❖ هاست ایران SSD - سی پنل و لینوکس

پلن اول : برنزی

فضا 500 مگابایت ssd
پهنای باند بینهایت
امکانات دیگر بینهایت
سرور های لایت اسپید
پنل مدیریتی سی پنل
نصب رایگان مدیریت محتوا

پلن دوم : نقره ای

فضا 1500 مگابایت ssd
پهنای باند بینهایت
امکانات دیگر بینهایت
سرور های لایت اسپید
پنل مدیریتی سی پنل
نصب رایگان مدیریت محتوا

پلن سوم : طلایی

فضا 2500 مگابایت ssd
پهنای باند بینهایت
امکانات دیگر بینهایت
سرور های لایت اسپید
پنل مدیریتی سی پنل
نصب رایگان مدیریت محتوا

پلن چهارم : الماسی

فضا 3500 مگابایت ssd
پهنای باند بینهایت
امکانات دیگر بینهایت
سرور های لایت اسپید
پنل مدیریتی سی پنل
نصب رایگان مدیریت محتوا

پلن پنجم : یاقوتی

فضا 4000 مگابایت ssd
پهنای باند بینهایت
امکانات دیگر بینهایت
سرور های لایت اسپید
پنل مدیریتی سی پنل
نصب رایگان مدیریت محتوا

پلن ششم : کریستالی

فضا 10000 مگابایت ssd
پهنای باند بینهایت
امکانات دیگر بینهایت
سرور های لایت اسپید
پنل مدیریتی سی پنل
نصب رایگان مدیریت محتوا