▪ سرور مجازی آلمان

▪ سرور مجازی آلمان

آلمان یک

512 مگابایت رم DDR4
1 هسته CPU
30 گیگابایت فضا
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

آلمان دو

1024 مگابایت رم DDR4
1 هسته CPU
50 گیگابایت فضا
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

آلمان سه

2048 مگابایت رم DDR4
1 هسته CPU
80 گیگابایت فضا
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

آلمان چهار

3 گیگابایت رم DDR4
2 هسته CPU
100 گیگابایت فضا
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر