❖ میزبانی وب آلمان - سی پنل - تایم بینهایت

لایف تایم : برنزی

فضا 500 مگابایت
مدت زمان هاست نامحدود
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
سرور های لایت اسپید
پنل مدیریتی سی پنل

لایف تایم : نقره ای

فضا 1000 مگابایت
مدت زمان هاست نامحدود
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
سرور های لایت اسپید
پنل مدیریتی سی پنل

لایف تایم : طلایی

فضا 2500 مگابایت
مدت زمان هاست نامحدود
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
سرور های لایت اسپید
پنل مدیریتی سی پنل

لایف تایم : الماسی

فضا 5000 مگابایت
مدت زمان هاست نامحدود
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
سرور های لایت اسپید
پنل مدیریتی سی پنل