▪ نمایندگی هاست عادی

نمایندگی پلن برنزی

فضا 10 گیگابایت
تعداد اکانت 30 عدد
دیگر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی رایگان
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانی حرفه ای

نمایندگی پلن نقره ای

فضا 20 گیگابایت
تعداد اکانت 40 عدد
دیگر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی رایگان
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانی حرفه ای

نمایندگی مستر طلایی

فضا 35 گیگابایت
تعداد اکانت 40 عدد
دیگر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی رایگان
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانی حرفه ای

نمایندگی پلن طلایی

فضا 35 گیگابایت
تعداد اکانت 40 عدد
دیگر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی رایگان
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانی حرفه ای

نمایندگی مستر الماسی

فضا 70 گیگابایت
تعداد اکانت 50 عدد
دیگر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی رایگان
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانی حرفه ای

نمایندگی پلن الماسی

فضا 70 گیگابایت
تعداد اکانت 50 عدد
دیگر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی رایگان
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانی حرفه ای