▪ نمایندگی هاست مستر

نمایندگی مستر برنزی

فضا 10 گیگابایت
تعداد اکانت 30 عدد
دیگر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی رایگان
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانی حرفه ای

نمایندگی مستر نقره ای

فضا 20 گیگابایت
تعداد اکانت 40 عدد
دیگر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی رایگان
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانی حرفه ای

نمایندگی مستر طلایی

فضا 35 گیگابایت
تعداد اکانت 40 عدد
دیگر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی رایگان
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانی حرفه ای