▪ سرور مجازی ایران

پلن اول

5Cores سی پی یو
1GB رم
30GB SSD هارد
ترافیک ماهانه نامحدود
سیستم عامل ویندوز / لینوکس
1Gbps پورت اشتراکی

پلن دوم

5Cores سی پی یو
2GB رم
35GB SSD هارد
ترافیک ماهانه نامحدود
سیستم عامل ویندوز / لینوکس
1Gbps پورت اشتراکی

پلن سوم

5Cores سی پی یو
3GB رم
40GB SSD هارد
ترافیک ماهانه نامحدود
سیستم عامل ویندوز / لینوکس
1Gbps پورت اشتراکی

پلن چهارم

6Cores سی پی یو
4GB رم
45GB SSD هارد
ترافیک ماهانه نامحدود
سیستم عامل ویندوز / لینوکس
1Gbps پورت اشتراکی

پلن پنجم

7Cores سی پی یو
6GB رم
50GB SSD هارد
ترافیک ماهانه نامحدود
سیستم عامل ویندوز / لینوکس
1Gbps پورت اشتراکی