▪ خدمات Namecheap

ساخت و وریفای اکانت Namecheap

● ساخت اکانت با اطلاعات شما (برای هویز)
● امکان ثبت دامنه (بدون خطر مسدودی) پس از وریفای
● دریافت اکانت شما در کمترین زمان ممکن
● وریفای با شماره حرفه ای

15 دلار شارژ Namecheap

● 15 دلار شارژ اکانت وریفای شده Namecheap
● امکان ثبت دامنه به صورت آنی
● قیمت روز ارز 8,565 تومان ( در صورت کم و زیاد شدن قیمت مابه التفاوت گرفته میشود.
● کارمزد برای شارژ 9000 تومان است

5 دلار شارژ Namecheap

● 5 دلار شارژ اکانت وریفای شده Namecheap
● امکان ثبت دامنه به صورت آنی
● قیمت روز ارز 8,565 تومان ( در صورت کم و زیاد شدن قیمت مابه التفاوت گرفته میشود.
● کارمزد برای شارژ 9000 تومان است

ثبت دامنه .CO با 81 درصد تخفیف

● ثبت دامنه .co با 81 درصد تخفیف در نیم چیپ
● قیمت عادی 221800 تومان
● قیمت ثبت ویژه در تک میزبان 43000 تومان
● ساخت رایگان اکانت وریفای برای شما ( به ارزش 12000 تومان )
● سود شما از این خرید 190800 تومان
● ثبت در کمترین زمان ممکن ( حداکثر 18 ساعت )

ثبت دامنه .US با 89 درصد تخفیف

● ثبت دامنه .us با 89 درصد تخفیف در نیم چیپ
● قیمت عادی 120000 تومان
● قیمت ثبت ویژه در تک میزبان 17000 تومان
● ساخت رایگان اکانت وریفای برای شما ( به ارزش 12000 تومان )
● سود شما از این خرید 115000 تومان
● ثبت در کمترین زمان ممکن ( حداکثر 18 ساعت )

ثبت دامنه .xyz با 83 درصد تخفیف

● ثبت دامنه .xyz با 83 درصد تخفیف در نیم چیپ
● قیمت عادی 107800 تومان
● قیمت ثبت ویژه در تک میزبان 18000 تومان
● ساخت رایگان اکانت وریفای برای شما ( به ارزش 12000 تومان )
● سود شما از این خرید 101800 تومان
● ثبت در کمترین زمان ممکن ( حداکثر 18 ساعت )