▪ سرور مجازی حجیم آلمان

پلن اول : برنزی

پنل مدیریت سرور
پشتیبانی حرفه ای

 • 2 عدد تعداد پردازنده
 • 500 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 2 گیگابایت DDR4 مقدار رم
 • نامحدود پهنای باند
پلن دوم : نقره ای

پنل مدیریت سرور
پشتیبانی حرفه ای

 • 2 عدد تعداد پردازنده
 • 1000 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 4 گیگابایت DDR4 مقدار رم
 • نامحدود پهنای باند
پلن سوم : طلایی

پنل مدیریت سرور
پشتیبانی حرفه ای

 • 4 عدد تعداد پردازنده
 • 2000 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 6 گیگابایت DDR4 مقدار رم
 • نامحدود پهنای باند
پلن چهارم : الماسی

پنل مدیریت سرور
پشتیبانی حرفه ای

 • 4 عدد تعداد پردازنده
 • 3000 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 8 گیگابایت DDR4 مقدار رم
 • نامحدود پهنای باند