▪ سرور مجازی فرانسه

پلن اول : برنزی

1 گیگابایت رم
60 گیگابایت هارد
1 هسته CPU
فایروال سخت افزاری
دسترسی روت
پنل مدیریت
تحویل آنی

پلن دوم : نقره ای

2 گیگابایت رم
100 گیگابایت هارد
2 هسته CPU
فایروال سخت افزاری
دسترسی روت
پنل مدیریت
تحویل آنی

پلن سوم : طلایی

3 گیگابایت رم
120 گیگابایت هارد
2 هسته CPU
فایروال سخت افزاری
دسترسی روت
پنل مدیریت
تحویل آنی

پلن چهارم : الماسی

4 گیگابایت رم
180 گیگابایت هارد
3 هسته CPU
فایروال سخت افزاری
دسترسی روت
پنل مدیریت
تحویل آنی

پلن پنجم : رد اسکارلت

5 گیگابایت رم
200 گیگابایت هارد
4 هسته CPU
فایروال سخت افزاری
دسترسی روت
پنل مدیریت
تحویل آنی

پلن ششم : یاقوتی

6 گیگابایت رم
225 گیگابایت هارد
4 هسته CPU
فایروال سخت افزاری
دسترسی روت
پنل مدیریت
تحویل آنی

پلن هفتم : لجندری

7 گیگابایت رم
225 گیگابایت هارد
4 هسته CPU
فایروال سخت افزاری
دسترسی روت
پنل مدیریت
تحویل آنی

پلن هشتم : کینگ

8 گیگابایت رم
300 گیگابایت هارد
6 هسته CPU
فایروال سخت افزاری
دسترسی روت
پنل مدیریت
تحویل آنی