▪ سرور مجازی SSD آلمان

پلن اول : برنزی

1 گیگابایت رم DDR4
1 هسته CPU
20 گیگابایت فضا
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی

پلن دوم : نقره ای

2 گیگابایت رم DDR4
2 هسته CPU
35 گیگابایت فضا
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی

پلن سوم : طلایی

3 گیگابایت رم DDR4
2 هسته CPU
45 گیگابایت فضا
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی

پلن چهارم : الماسی

4 گیگابایت رم DDR4
3 هسته CPU
55 گیگابایت فضا
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی

پلن پنجم : رد اسکارلت

5 گیگابایت رم DDR4
4 هسته CPU
65 گیگابایت فضا
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی

پلن ششم : یاقوتی

6 گیگابایت رم DDR4
4 هسته CPU
80 گیگابایت فضا
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی

پلن هفتم : لجندری

7 گیگابایت رم DDR4
4 هسته CPU
90 گیگابایت فضا
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی

پلن هشتم : کینگ

8 گیگابایت رم DDR4
6 هسته CPU
100 گیگابایت فضا
پورت 1 گیگابیت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر
سیستم عامل انتخابی